Biografija

 Ševko Kadrić


 Biografski podaci:

Ševko Kadrić je rođen u Foči, školovan u Sarajevu, Zagrebu i Beogradu. Radio je kao profesor u Prvoj sarajevskoj gimnaziji i na Pedagoškoj akademiji u Sarajevu (kao spoljnji saradnik i na Muzičkoj akademiji, Veterinarskom i Arhitektonskom fakultetu). Afirmnisani je publicista, prevodilac, sociolog, slikar, ekolog i planinar. Jedan je od osnivača Pokreta „Zeleni BiH“, osnivač Društva bosanskih pisaca i prevodilaca u Skandinaviji.  Vlasnik je izdavačke kuće Hamlet forlag. Piše romane, pripovijetke knjige su mu objavljene na više jezika. Trenutno živi i radi u Švedskoj.

Objavljena književna djela:

 • Posljednji bosanski bogumil i druge priče, pripovjetke
 • Sara, roman
 • Bosanski protestant, roman
 • Zagubljene slike, roman
 • Odisej sa planine, roman
 • Proleter  u  srcu, roman
 • Rođen za doktora, roman
 • Zaljubljen u sunce, roman
 • Luter i Orlović, roman, Bosanska riječ, Tuzla
 • Pelin i makovi, roman
 • Farbanje neba, roman, Buybook, Sarajevo, 2011.
 • Nedam ja Gavrila, roman, Buybook, Sarajevo, 2014.

 

Udžbenici i naučno popularna literatira:

Djela na švedskom jeziku:

 • Hamlet fran Bosnien, novellsamling
 • Måsen och andra noveller
 • Borttappade bilder, romanen
 • Sistra striden, romanen
 • Bogumilerna som inspiration
 • Jag vill måla himlen, romanen

Djela na engleskom jeziku:

 • Bogomils as inspiration

 

Kontakt podaci:

Kontakt

Kommentarer inaktiverade.